Portfolio – Reportages – 2013-11-10 – Glow Eindhoven