Portfolio – Reportages – 2012-10-11 – Glow Eindhoven