Portfolio – Reportages – 2011-11-10 – Glow Eindhoven